ผู้เขียนfam042725039

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ The Smart Internship

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ The Smart Internship รับทุกสาขาวิชา…… สิงห์ชวนเปิดประสบการณ์ทำงานจริง เปิดทุกศักยภาพ เพื่อพิชิตความสำเร็จ สำหรับนิสิต ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมและได้ชั่วโมงกิจกร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญนิสิต ร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า Money Monsters

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ขอเชิญนิสิต ร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า Money Monsters พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดชิค Monster Bag Limited Edition ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 1…

ข่าวนิสิต
0
เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KUSAm) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

มาแล้วจ้าาาาาา เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KUSAm) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564 รับสมัครวันนี้ ถึง กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเข้าสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=21276

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 กำหนดจัดงานวันที่ 19- 25 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร *ติดต่อสอบถามการเช่าพื้นที่และจองร้านค้าที่หน่วยสิทธิประโยชน์ มก…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
โครงการค้นหานักกิจกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 17

สำหรับน้องๆ #KU80 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ กับ “ โครงการค้นหานักกิจกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 17” (G-SAB #17) เตรียมตัวกันให้พร้อม

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมรองรับธุรกิจชุมชนสร้างไทย

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 อาจารย์ธัญลักษณ์ เมืองโคตร และอาจารย์ศิรินนา คำทะเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพวิส…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการเงินได้รับทุน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นางสาวนพวรรณ เจริญรัตน์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บ…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาห…