เรียกดูข้อมูล: ข่าวนิสิต

ข่าวนิสิต
ขอแสดงความยินดีนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชาพัชร์ ศรีวงศ์แก้ว นิสิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ป…

ข่าวนิสิต
ขอเชิญศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมโครงการอบรมทำเครื่องดื่ม

โอกาสเป็นบาริสต้ามาถึงแล้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรอบรมการทำเครื่องดื่ม สำหรับ #ศิษย์เก่า และ #นิสิตปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ฟรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์…

ข่าวนิสิต
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Microsoft OneDrive

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Microsoft OneDrive  บริษัท Microsoft ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ โดยจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Microsoft OneDrive, SharePoint, Exchange  ศิษย์เก…