เรียกดูข้อมูล: ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
TCAS66 รอบที่ 2

TCAS รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย 2566 กำหนดการ รับสมัครระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 ช่องทางการสมัคร https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ ประกาศผล 4…

ข่าวประกาศ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  วิสัยทัศน์ (Vision) แหล่งเรียนรู้และวิจัยด้านศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านความเป็นผู้ประกอบการ พันธกิจ ผลิตบ…

ข่าวประกาศ
หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร https://kasets.art/O0Qy8e สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line https://line.me/ti/g/RtEhVI6V51 ดาวน์โหลดแผ่นพับ http://fam.csc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/แผ่นพับ-ศึกษาศาสตรมหา…