เรียกดูข้อมูล: ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
TCAS67 รอบที่ 1

          เกณฑ์การรับรอบที่ 1 TCAS67 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาการสมัคร 2 ตุลาคม 2566 – 5 มกราคม 2…