0

วางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ในวันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 อาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจ…

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ