ติดต่อเรา

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 ที่อยู่:  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

               59/6 หมู่ 1 ชั้น 3 ถนน วปรอ.366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

 

โทรติดต่อ :  สำนักงานเลขานุการ โทร: 042-725039, 081-7391377

                           โทรสาร 042-725040

 

แชร์

Powered by moviekillers.com