ผู้เขียน Faculty of Liberal Arts and Management Science

ไม่มีหมวดหมู่
จดหมายข่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2566

จดหมายข่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2566 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 &nb…

ข่าวศิษย์เก่า
เชิญชวนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน ลงทะเบียน

รศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรของแต่ละคณะ ให้ได้มีโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัย ในด้านข่าวสาร และกิจกรรม ที่ต่างๆ ที่แ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Summer Course)”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Summer Course)” หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 ณ อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยเกษตร…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นิสิตชั้นปีที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2566 นิสิตชั้นปีที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโ…