ผู้เขียน Faculty of Liberal Arts and Management Science

ไม่มีหมวดหมู่
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรประกาย กุลตังว…

ข่าวนิสิต
ขอเชิญศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมโครงการอบรมทำเครื่องดื่ม

โอกาสเป็นบาริสต้ามาถึงแล้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรอบรมการทำเครื่องดื่ม สำหรับ #ศิษย์เก่า และ #นิสิตปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ฟรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางเนตรนภา บาคำ

ขอแสดงความยินดี กับ นางเนตรนภา บาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัด…