ผู้เขียน Faculty of Liberal Arts and Management Science

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา นายภูวไนย พิลึกเรือง ในโอกาสได้รับโอกาสบรรจุเข้ารับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สำนักง…

ข่าวประกาศ
24 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

8 มิถุนายน 2567 ครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🎊 ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี …