เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนิสิต
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง 2566

            ขอเชิญผู้ปกครองนิสิตใหม่ KU 83 เข้าร่วมโครงการผู้บริหาร มก.ฉกส. พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมวิโร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ราย ดังต่อไปนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา อาจารย์ประจ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดจำหน่าย ชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

              เปิดจำหน่าย ชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2566 สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิ้งค์ https://bit.ly/kubookol หรือ สแกน Qr-Code ในรูปถาพ ตามไฟล์แนบมาให้ครับ  โปรโมชั่นพิเศษ !  จัดส่งฟร…