เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา ศรีปัญญา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา ศรีปัญญา ในโอกาสได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสน…

ข่าวประกาศ
TCAS66 รอบที่ 2

TCAS รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย 2566 กำหนดการ รับสมัครระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 ช่องทางการสมัคร https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ ประกาศผล 4…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เรืองโพน

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เรืองโพน ในโอกาสที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “รูปแบบการจัดการคว…

ข่าวนิสิต
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังบรรยาย โครงการ “ให้ความรู้กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์”

หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังบรรยาย โครงการ “ให้ความรู้กฎหมายด้าน..นิติวิทยาศาสตร์” วิทยากรโดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ วันศุกร์ที่ 13 มก…