เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนิสิต
ขอเชิญศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมโครงการอบรมทำเครื่องดื่ม

โอกาสเป็นบาริสต้ามาถึงแล้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรอบรมการทำเครื่องดื่ม สำหรับ #ศิษย์เก่า และ #นิสิตปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ฟรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางเนตรนภา บาคำ

ขอแสดงความยินดี กับ นางเนตรนภา บาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัด…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ