เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ
TCAS67 รอบที่ 1

          เกณฑ์การรับรอบที่ 1 TCAS67 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระยะเวลาการสมัคร 2 ตุลาคม 2566 – 5 มกราคม 2…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา ” อาวุธลับของพรรคการเมืองกับการตรวจสอบการคอร์รัปชันของภาครัฐ”

ประกาศขอเรียนเชิญทุกท่าน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือ ประชาชนทั่วไป ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ” อาวุธลับของพรรคการเมืองกับการตรวจสอบการคอร์รัปชันของภาครัฐ” พบกับ คุณวิโ…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ ” สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ” สิทธิมนุษยชนในบริบทโลก” จัดโดยนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “IQ & EQ ภาวะผู้นำในการบริหารงานภาครัฐยุคดิจิทัล”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “IQ & EQ ภาวะผู้นำในการบริหารงานภาครัฐยุคดิจิทัล” จัดโดยนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.…