เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อรองรับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2567

🌳 ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อรองรับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2567 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส…

ข่าวประชาสัมพันธ์
KU AIdeation Challenge 2024

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์แห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAMEO STEM-ED) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประกวดแนวคิดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิท…

ข่าวประกาศ
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวนิสิต
พิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร มก.ฉกส.ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2567 ในพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพร…