เรียกดูข้อมูล: ข่าวศิษย์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าทุกท่าน เสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าทุกท่าน เสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 8 ปร…

ข่าวนิสิต
ขอเชิญศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมโครงการอบรมทำเครื่องดื่ม

โอกาสเป็นบาริสต้ามาถึงแล้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรอบรมการทำเครื่องดื่ม สำหรับ #ศิษย์เก่า และ #นิสิตปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ฟรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์…

ข่าวนิสิต
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Microsoft OneDrive

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Microsoft OneDrive  บริษัท Microsoft ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ โดยจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Microsoft OneDrive, SharePoint, Exchange  ศิษย์เก…

ข่าวนิสิต
แจ้งพื้นที่บันทึกวิดีโอ Webex บน cloud เต็ม

เรียน  ผู้ใช้งาน Webex เรื่อง  พื้นที่บันทึกวิดีโอ Webex บน cloud เต็ม ขณะนี้ พื้นที่บันทึกวิดีโอ Webex บน cloud เต็มและไม่สามารถบันทึกวิดีโอบน cloud เพิ่มได้ แต่ยังคงบันทึกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2566

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ #นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ทุกท่าน 🎉🎉🎉 ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา นิสิตเก่า MBA รุ่นที่ 1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแสงวิจิตร เทรด…