เรียกดูข้อมูล: ข่าวศิษย์เก่า

ข่าวศิษย์เก่า
เชิญชวนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน ลงทะเบียน

รศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรของแต่ละคณะ ให้ได้มีโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัย ในด้านข่าวสาร และกิจกรรม ที่ต่างๆ ที่แ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตร เข้าร่วม “โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

ด่วนรับจำนวนจำกัด ขอเชิญชวน #ศิษย์เก่า #คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตร เข้าร่วม “โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครได…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN)

ขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) วิ่งพร้อมกันทุกสนามในแต่ละจังหวัดเครือข่ายนิสิตเก่าทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป วันที่ 15 ม.ค.66 เวลา 6:30 น. เปิดรับสมัครวันที่ 15 พ.ย. 2565 ถึง 15 ธ…

ข่าวนิสิต
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 ที่ URL : https://jobsurvey.ku.ac.th/main/2565/