ขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript กิจกรรม) ในรูปแบบออนไลน์

0

ขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript กิจกรรม) ในรูปแบบออนไลน์

ลิ้งค์ระบบสารสนเทศนิสิต 👉 https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/
📌 นิสิตสามารถตรวจสอบ e-Mail ของตนเองในระบบสารสนเทศได้เช่นกันครับ โดยไปที่ เมนู “รายงานประวัตินิสิต”
📌 นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการดำเนินการได้ ในวันถัดไปจ้าาา…
ขั้นตอนและวิธีการ ตามภาพ

แชร์

Powered by moviekillers.com