แนวปฏิบัติการส่งเอกสารคำร้องขอย้ายสาขาวิชา/หลักสูตร สำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

0

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นิสิต และลดการเดินทางมาติดต่อ ให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ

ลิงก์ดาวน์โหลดคำร้อง
https://www.csc.ku.ac.th/reg/?p=2995
ลิงก์ดาวน์สำหรับตรวจสอบสถานะคำร้อง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJNPNe8hIWn3TC8Ixy4qN992qEzFG4Ko8MG5L32FAvs/edit?usp=sharing
ส่งคำร้อง e-mail นี้ karnitha.ki@ku.th

แชร์

Powered by moviekillers.com