เปิดรับสมัครโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก.สู่สากล 2563

0

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2563

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ได้จัดโครงการ  Akita International University and KU-CSC, the 21st Century Skills Project-Based Learning Exchange Program Approach and Practices in “The Roles of Sustainable Development Goals in the Elementary Education for Local and Provincial Development”   and  โครงการ Ugo Town, Akita Prefecture, Japan and KU-CSC Cultural Exchange Program

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

โครงการ Akita International University and KU-CSC, the 21st Century Skills Project-Based Learning Exchange Program Approach and Practices in “The Roles of Sustainable Development Goals in the Elementary Education for Local and Provincial Development”

รอบที่ 1 วันที่ 23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

รอบที่ 2 วันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ Ugo Town, Akita Prefecture, Japan and KU-CSC Cultural Exchange Program

รอบที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลอุโกะ จังหวัด Akita ประเทศญี่ปุ่น

รอบที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หรือ อาคาร 7

หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-725039, 081-7391377

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

แชร์

Powered by moviekillers.com