ผู้เขียน narttaya

ข่าวกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์​ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ​ 54ปี คณะวิทยาศาสตร์​ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำโดยดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธาร…

ข่าวกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนภูมิพล

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” ทุนภูมิพล เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพ…

ไม่มีหมวดหมู่
โครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU student Ambassador, KUSAm#3)

นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา จากทุกคณะวิชา ทุกวิทยาเขต สามารถส่งใบสมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี…