นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์ เข้าพบคณบดี เพื่อกล่าวขอบคุณในการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับภาค

0

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 อาจารย์ นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ และ อาจารย์ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ นำนิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 (เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกล่าวขอบคุณในการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขัน และขอรับคำอวยพร ซึ่งสามารถสร้างขวัญและกำลังใจต่อตัวนิสิต ซึ่งจะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ(ทั่วประเทศ) ต่อไป

 

img_9535-0

img_9533-0

แชร์

Powered by moviekillers.com