เรียกดูข้อมูล: ผลงาน/รางวัลนิสิต

ข่าวนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บทความวิจัยยอดเยี่ยม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ในวันท…

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยุวชนอาสา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ จาก 38 มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการยุวชนอาสา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ จาก 38 มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลงานในน…

ข่าวกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนภูมิพล

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” ทุนภูมิพล เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพ…

ข่าวกิจกรรม
นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์ เข้าพบคณบดี เพื่อกล่าวขอบคุณในการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับภาค

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 อาจารย์ นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ และ อาจารย์ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ นำนิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ซึ…

ข่าวกิจกรรม
นิสิตสาขานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ระดับภูมิภาคภาค เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

นิสิตสาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมี อาจารย์นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นที่ปรึกษาในการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั…