คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการสร้างรายวิชาการเรียนออนไลน์”

0

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการสร้างรายวิชาการเรียนออนไลน์” กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและการพัฒนาบทเรียนที่เหมาะสมเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการขอขอบคุณ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สำหรับกิจกรรมดีดี ทางคณะจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบทเรียน และเทคนิคการสอนบทเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการอย่างสูงสุด

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส.

แชร์

Powered by moviekillers.com