เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรประกาย กุลตังว…

ไม่มีหมวดหมู่
ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ 22 ตุลาคม 2545 – 21 ตุลาคม 2549 รองศาสตราจารย์อรสา อร่ามรัตน์ 22 ตุลาคม 2549 – 21 ตุลาคม 25…