เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
จดหมายข่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2566

จดหมายข่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2566 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 &nb…

ไม่มีหมวดหมู่
สายด่วนคณบดี

สายด่วน ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อคณบดี สามารถติดต่อสายด่วนคณบดีได้ที่ E-mail : worravit.ku@ku.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ &nb…

ไม่มีหมวดหมู่
จดหมายข่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2565

จดหมายข่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ไม่มีหมวดหมู่
สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางสาวสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นางเนตรนภา บาคำ ตำแหน่ง เ…

ไม่มีหมวดหมู่
ภาควิชาภาษา

ภาควิชาภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ KU FOREST Profile หัวหน้าภาควิชาภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิชาภัทร บุญหนุน KU FOREST Profile รองหัวหน้าภาควิชาภาษา อาจารย์พีรียา ทักษานันท…