เปิดรับสมัครสอบ TOEIC

0

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC

สำหรับ นิสิต และบุคลากร มก.ฉกส.
สามารถสมัครสอบด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 9-206
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร9) ในเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 086-2241118

แชร์

Powered by moviekillers.com