การเรียกดู:ข่าวอบรมสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน หัวข้อ “การบริหารงานภาครัฐกับปลัดอำเภอยุค 4.0”

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแรงบันดาลใจ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเซี่ยะเหมิน และเมืองปักกิ่ง”

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “เรี…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน หัวข้อ “ความสำคัญของภาษาอังกฤษในอนาคต”

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชา…

ข่าวนิสิต
0
โครงการสัมมนา”วัยรุ่นอายุน้อยสร้างร้อยให้ได้ล้านกับการลงทุน”

หลักสูตรการเงิน ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. จัดโครงการสัมมนาในห…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการบูรณาการยกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนและบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉ…

ข่าวกิจกรรม
0
โรงแรมในกลุ่มเครือโรงแรม ศาลา รีสอร์ท แอนด์ สปา เข้ารับสมัครนิสิตเพื่อเข้าทำงานและให้ความรู้

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 โรงแรมในกลุ่มเครือโรงแรม ศาลา รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับ 5 ดาว ได้เข…