การเรียกดู:ผลงาน/รางวัลนิสิต

ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการจัดการ ได้รางวัล VDO CLIP ดีเด่นที่ 1 จาก 18 ทีม รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้รับรางวัล VDO CLIP ดี…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์ และนิสิตสาขาการบัญชี

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์ และนิสิตสาขาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลบทความวิจ…

ข่าวกิจกรรม
0
กิจกรรมรายวิชาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาการตลาด

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตผลทางการเก…

ข่าวกิจกรรม
0
การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสา…