ผู้เขียนfam042725039

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตร ที่มีผลผลิตจากแปลง-สวน-ฟาร์ม ของตัวเอง (ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี) หรือ ผู้เริ่มต้นทำการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ📍พัฒนาการบริหารจัดการ ธุรกิจเกษตร กับ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563”

👉 ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตร ที่มีผลผลิตจากแปลง-สวน-ฟาร์ม ของตัวเอง (ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี) หรือ ผู้เริ่มต้นทำการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ📍พัฒนาการบริหารจัดการ ธุรกิจเกษตร กับ “โครงการพัฒนาผู้ประ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
เปิดรับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคระบาด covid-19

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครร่วม เปิดรับสมัครผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคระบาด covid-19 👍รับจำนวน 100 อัตรา 👉รับสมั…

ข่าวนิสิต
0
ขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript กิจกรรม) ในรูปแบบออนไลน์

ขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript กิจกรรม) ในรูปแบบออนไลน์ ลิ้งค์ระบบสารสนเทศนิสิต 👉 https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/ 📌 นิสิตสามารถตรวจสอบ e-Mail ของตนเองใ…

ข่าวนิสิต
0
แนวปฏิบัติการส่งเอกสารคำร้องขอย้ายสาขาวิชา/หลักสูตร สำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นิสิต และลดการเดินทางมาติดต่อ ให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ ลิงก์ดาวน์โหลดคำร้อง https://www.csc.ku.ac.th/reg/?p=2995 ลิงก์ดาวน์สำหรับตร…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ👏👏 วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ✅ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ✅ผ่านการรับรองคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหรียญเงิน ผลงาน ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศา…

ข่าวนิสิต
0
แบบรับสมัครบัณฑิตอาสา​ (เฉพาะบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร)

แบบรับสมัครบัณฑิตอาสา (เฉพาะบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร) รายละเอียดโครงการบัณฑิตอาสา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อการเรียนการสอน การสอบ และสวัสดิภาพของนิสิต