ผู้เขียนnarongthorn

การจัดการความรู้
0
เกี่ยวกับวารสาร

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาภาษาไทยที่ต้องเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดาวน์โหลด เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมินวารสารเข้าสู่ฐาน…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ติดต่อเรา

กองบรรณาธิการจัดการวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042-725039 โทรสาร 042-725040 Email : mayochon_t@hotmail.com

ข่าวกิจกรรม
0
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC สำหรับ นิสิต และบุคลากร มก.ฉกส. สามารถสมัครสอบด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 9-206 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร9) ในเวลาราชการ สอบถาม…