งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15

0

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 กำหนดจัดงานวันที่ 19- 25 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
*ติดต่อสอบถามการเช่าพื้นที่และจองร้านค้าที่หน่วยสิทธิประโยชน์ มก.ฉกส. โทร. 089-840-6713

แชร์

Powered by moviekillers.com