ร่วมแสดงความยินดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์

Powered by moviekillers.com