เปิดรับสมัครเข้าศึกษา TCAS 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

0

TCAS 5
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มีทั้งหมด 8️⃣ หลักสูตร
1️⃣ การจัดการ
2️⃣ การตลาด
3️⃣การเงิน
4️⃣การบัญชี
5️⃣การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
6️⃣ภาษาอังกฤษ
7️⃣นิติศาสตร์
8️⃣รัฐประศาสนศาสตร์
สมัครเลยจ้าา👇👇👇
#สมัครออนไลน์คลิกเลย
https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/?page_id=390

แชร์

Powered by moviekillers.com