โครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU student Ambassador, KUSAm#3)

0

นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา จากทุกคณะวิชา ทุกวิทยาเขต สามารถส่งใบสมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยงานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์จะทำการนัดหมายสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิต และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร (พี่บุ๋ม) หรือ นายเทียนทอง วชิรวิชัย (พี่เทียน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-9428858 ภายใน 644158 หรือ 644171 Email: iad@ku.th

ใบสมัครออนไลน์ >>>> https://qrgo.page.link/NcgHL

หรือ สแกน QR Code

QR CODE Register KUSAm#3

 

**นิสิตจำเป็นที่จะต้องอัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 2 นาที และอัพโหลดลงในใบสมัคร**

**นิสิตควรกรอกใบสมัครด้วยคอมพิวเตอร์**

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการ และกำหนดการได้ตามช่องทางดังนี้

เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์

https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=13504

Facebook Page เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มก.
https://www.facebook.com/IADKUPAGE

Facebook Page KUSAm

https://www.facebook.com/KUSAmOfficialPage

S__3776519

 

แชร์

Powered by moviekillers.com