เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน หัวข้อ “การบริหารงานภาครัฐกับปลัดอำเภอยุค 4.0”

0

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน
หัวข้อ “การบริหารงานภาครัฐกับปลัดอำเภอยุค 4.0”

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณฐานวีย์ อังศุชวาลกิจ ปลัดอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ สว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)

แชร์

Powered by moviekillers.com