ขอเรียนเชิญ บุคลากรและนิสิต มก.ฉกส.

0

ร่วมทำบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม (พระสงฆ์จำนวน 5 รูป)

แชร์

Powered by moviekillers.com