โครงการสัมมนา”วัยรุ่นอายุน้อยสร้างร้อยให้ได้ล้านกับการลงทุน”

0

หลักสูตรการเงิน ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “วัยรุ่นอายุน้อยสร้างร้อยให้ได้ล้าน กับการลงทุน โดยท่าน รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด23415519_1699417993462359_4812126317152313390_o 23334230_1699418936795598_82051160162024188_o 23333981_1699418173462341_3050303787698529754_o 23331402_1699418646795627_8002977240530124243_o 23331395_1699419123462246_8403136866573036013_o 23275674_1699418110129014_2287665770447773198_o 23270541_1699418500128975_5550625615806635931_o 23270479_1699419080128917_2658719599383286896_o 23270405_1699418003462358_5398071427167364229_o 23270247_1699418486795643_6032690075174582806_o 23215628_1699417996795692_7217900192120259061_o 23213381_1699418930128932_116824026715640355_oสกลนคร

แชร์

Powered by moviekillers.com