โครงการบูรณาการยกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนและบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

0

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปิด “โครงการบูรณาการยกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนและบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในการจัดครั้งนี้มีวัตถุเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร23172934_1595739163842515_6183720898294016901_n23167540_1595738880509210_867610037735722723_n23131993_1595739343842497_8201992148342310969_n23131917_1595739137175851_2024372703468387720_n23131715_1595739447175820_6947303329517141257_n23131691_1595738823842549_4068919506887612716_n23131575_1595739000509198_954440644653518908_n23130693_1595739487175816_4942187598287555536_n23032706_1595738927175872_4156803020468175550_n23032359_1595739427175822_797786335691044471_n23031520_1595739240509174_2477355786928533448_n23031494_1595739207175844_8821028562508021685_n23031383_1595738977175867_5343016639700582223_n

แชร์

Powered by moviekillers.com