การเรียกดู:ข่าวนิสิต

ข่าวกิจกรรม
0
โรงแรมในกลุ่มเครือโรงแรม ศาลา รีสอร์ท แอนด์ สปา เข้ารับสมัครนิสิตเพื่อเข้าทำงานและให้ความรู้

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 โรงแรมในกลุ่มเครือโรงแรม ศาลา รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับ 5 ดาว ได้เข…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ปีกา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Huaqiao University ณ เมืองเซียะเหมิน

ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ…

ข่าวกิจกรรม
0
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 60 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นิสิตสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชนะเลิศกา…