การเรียกดู:ข่าวนิสิต

มาแล้วจ้าาาาาา เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KUSAm) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564 รับสมัครวันนี้ ถึง …

TCAS 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ม…

แบบสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (KU80) ทุกวิทย…

ขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript กิจกรรม) ในรูปแบบออนไลน์ ลิ้งค์ร…

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นิสิต และลดการเดินทางมาติดต่อ ให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดำ…

แบบรับสมัครบัณฑิตอาสา (เฉพาะบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร) รายละเอียดโครงการบัณฑิตอาสา กระทรวง…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” ทุนภูมิพล เป็นทุนที่พระบ…

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตที่สนใจ เข้าเรียนออนไลน์   “SET e-Learning” หลักสูตรออนไลน์อันแน่นเนื้อหา การวาง…

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัด…

Powered by moviekillers.com