ระดับปริญญาโท MBA

0

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มี 1 หลักสูตร  3 สาขา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ

  • หมวดวิชาการจัดการ
  • หมวดวชาการบัญชีการเงิน
  • หมวดวิชาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม

*** ติดต่อสอบถามได้ที่ 042-725019 หรือ เข้าดูข้อมูลได้ที่ http://mba.csc.ku.ac.th/

แชร์

Powered by moviekillers.com