วางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0
ในวันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564
อาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ธนินท์ ตีรสวัสดิชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นางสาวสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์
รักษาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

เป็น

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แชร์

Powered by moviekillers.com