โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต Merging Voice 2020 Erasmus+ International Credit Mobility

0
ประชาสัมพันธ์ จากงานวิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต Merging Voice 2020 Erasmus+ International Credit Mobility
สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์

https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=23681

ด้วย Universidade Nova de Lisboa สาธารณรัฐโปรตุเกส ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดสมัครเข้ารับทุนโครงการ Merging Voice 2020 Erasmus+ International Credit Mobility
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรปภายใต้กรอบ Erasmus+ programme เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐโปรตุเกส ประกอบด้วย NOVA University Lisbon (NOVA), Universidade do Porto (UP), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) และ Universidade do Algarve (UAlg)

กิจกรรมประกอบด้วย
• การแลกเปลี่ยนนิสิต (Student mobility)
• การแลกเปลี่ยนอาจารย์ (Academic staff mobility)
• การแลกเปลี่ยนบุคลากรสายสนับสนุน (Administrative staff mobility)

MV 2020 Scholarships:  (the 1st call )

Country Partner Higher Education Institution Incoming Mobility Outgoing Mobility
SMS Staff SMS Staff
Thailandia KASETSART UNIVERSITY SMS
4 *4 months
STT
2 *7days
STA
2 *7days
STT
2 *7days
STA
2 *7days

Financial Support

Travel

Travel distances Amount
Between 100 and 499 km 180 EUR per participant
Between 500 and 1999 km 275 EUR per participant
Between 2000 and 2999 km 360 EUR per participant
Between 3000 and 3999 km 530 EUR per participant
Between 4000 and 7999 km 820 EUR per participant
8000 km or more 1500 EUR per participant

Stay

STUDENTS mobility
(Studies – SMS)
Mobility periods: up to 6 months

Origin Host Country Monthly allowance
Eligible Partner Countries Portugal (Programme Country – Group 2) 850 EUR / month
Programme Country Partner Country 700 EUR / month
STAFF mobility
(Academic Staff- STA)
Mobility periods: 5 daysThe per diem amount for Staff:
– From the programme countries to the partner countries: 180 EUR
– From the partner countries to the programme countries: 160 EUR
STAFF mobility
(Administrative Staff – STT)

ทั้งนี้ นิสิต อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ที่สนใจสมัครจะต้องดำเนินการสมัครออนไลน์ด้วยตนเองที่ https://www.up.pt/mergingvoices2020/apply โดยมีกำหนดปิดระบบรับสมัครในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 (เวลาตามสาธารณรัฐโปรตุเกส) และสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.up.pt/mergingvoices2020/about

หมายเหตุ เมื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วเสร็จ ขอให้ผู้สมัครแจ้งการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านต้นสังกัดต่อกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อทราบเป็นข้อมูลด้วย

แชร์

Powered by moviekillers.com