ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

0

img_5911

อาจารย์ ดร.ภูริชชญา แตปรเมศามัย

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

img_6229

อาจารย์กิตติมา  งามวิไลกร

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริการวิชาการ

145709345_495802361404660_8287147421243264023_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  งามจันทร์

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัย

 นายถนอม  หามีน

img_6258 นางสาวขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แชร์

Powered by moviekillers.com