โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมรองรับธุรกิจชุมชนสร้างไทย

0
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
อาจารย์ธัญลักษณ์ เมืองโคตร และอาจารย์ศิรินนา คำทะเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมรองรับธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) สาขานาหว้า ได้พาวิสาหกิจชุมชน 15 กลุ่ม ทำแผนธุรกิจ สร้างแบรนด์ และทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการตลาด
แชร์

Powered by moviekillers.com