การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ยินดีต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื้อ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบัน…

ข่าวกิจกรรม
0
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 60 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นิสิตสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชนะเลิศกา…

ข่าวกิจกรรม
0
งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข่าวกิจกรรม
0
เชิญชวนร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ “สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสกลนคร วิกฤตและโอกาส”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ “สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสกลนคร วิกฤตและโอกาส” ในวัน…

ข่าวกิจกรรม
0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับบริจาคขวดพลาสติกเปล่าพร้อมฝา จำนวนมาก

🔆 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับบริจาคขวดพลาสติกเปล่าพร้อมฝา จำนวนมาก สำหรับบรรจุน้ำ EM บำบัดน้ำขังที่เน…

ข่าวกิจกรรม
0
ลงพื้นที่ สนับสนุนการเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณาจารย์จิตอาสา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นำโดย อ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์…