การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรร่วมโครงการสมาธิเพื่อการพัฒนา EQ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่วมโครงการสมาธิเพื่อการพัฒนา EQ โดยการสวดมนต์ทำ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมพิธี JOCV Hand -over Ceremony ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่ว…

ข่าวกิจกรรม
0
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.30 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับ…

ข่าวกิจกรรม
0
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า ได้ออกแนะแนวการ…

ข่าวกิจกรรม
0
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ “เปิดโลกนักการตลาดรุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรงแรมสีมาธานี ฟาร์มโคน…

ข่าวกิจกรรม
0
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหารคณะ มหาวิทยาลั…

ข่าวกิจกรรม
0
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ “เปิดโลกทัศน์ทางการเงิน ประจำปีการศึกษา 2560”

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรวิชาการเงิน ได้จัดโครงการ “เปิดโลกทัศน์ทางการเงิ…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 30 มกราคม 2561 แนะแนวหลักสูตรการศึกษา รร.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 30 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า ออกแนะแนวหลักสูตรก…