การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพร่วม บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Huaqiao University ณ เมืองเซียะเหมิน

ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ…

ข่าวกิจกรรม
0
การเสวนาทางวิชาการ “วิกฤติน้ำท่วมใหญ่สกลนครกับโอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง การเสวนาทางวิชาการ “วิกฤติน…

ข่าวกิจกรรม
0
ยินดีต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื้อ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบัน…

ข่าวกิจกรรม
0
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 60 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นิสิตสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชนะเลิศกา…

ข่าวกิจกรรม
0
งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร