การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประกวด สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรากาลที่๙

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประกวด สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินี…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการปัจฉิมนิเทศ รักนิรันดร์ศว. ประจำปี 2560 และโครงการบายเนียร์รักนิรันดร์สัมพันธ์ศว. ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โครงก…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “เปิดประตูสู่งานยุติธรรม” หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ได้จัดโครงการ “เปิดประตูสู่งานยุติธรรม” ในวั…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปีที่ 3

โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปีที่ 3 และได้เ…

ข่าวกิจกรรม
0
รดน้ำดำหัวขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คนที่ 28

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได…