การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องเรียนรู้ทักษะทางภาษาในโครงการ English Club ให้น้องๆ ปี 1

นายวัชรากร พลตรี นิสิตหลักสูตรวิชาการเงินชั้นปีที่ 3 เป็นนิสิตผ่านการฝึกงานจากประเทศไต้หวัน เป็นรุ่น…

ข่าวกิจกรรม
0
รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ✳️✳️(รอบขยายเวลา)✳️✳️ 👉ผู้ที่สนใจสา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “นิสิตการเงิน เจริญสติ ปัญญา และจิตอาสา ร่วมพัฒนาวัด”

นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนา และนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีจิตอาสา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหา…

ข่าวกิจกรรม
0
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริการวิชาการ คณะ ศว. #ปิดรับข้อเสนอ วันที่ 31 ตุลาคม 2560#

ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริการวิชาการ คณะ ศว. #ปิดรับข้อเสนอ วันที่ 31 ตุลาคม 2560#