การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
0
รดน้ำดำหัวขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คนที่ 28

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได…

ข่าวกิจกรรม
0
รดน้ำ ขอพร ท่าน รศ.อรสา อร่ามรัตน์ และดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมตัวแทนผู้บริหาร และบุคลา…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “คณบดีพบนิสิตคณะศว.” ชั้นปีที่ 3 นิสิตบัญชีชั้นปีที่ 2 และนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1

โครงการ “คณบดีพบนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ” ชั้นปีที่ 3 นิสิตบัญชีชั้นปีที่ 2 และนิสิตสาขาก…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการสัมมนาและเสนอผลงานปัญหาพิเศษ นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

นิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงา…

ข่าวกิจกรรม
0
ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากร มก.ฉกส. เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาทักษะด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร มก.ฉกส. ประจำปีงบประมาณ 2560”

ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากร มก.ฉกส. เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาทักษะด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่องานในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ…

ข่าวกิจกรรม
0
โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในภาครัฐ”

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 15.30  18.30 น. อาจารย์ปณิธี  การสมดี ได้จัดโครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน…