การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 อาจารย์ธัญลักษณ์ เมืองโคตร และอาจารย์ศิรินนา คำทะเนตร อาจารย์ประจำสา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

ขอแสดงความยินดีกับ👏👏 วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ✅ที่ได้รับการคัดเลือกเ…

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และตัวแทนผู…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” ทุนภูมิพล เป็นทุนที่พระบ…

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาต…

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “เตรี…

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณ…

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการประชุมภายในคณะ ณ ห้องพระพิ…

Powered by moviekillers.com