การเรียกดู:ข่าวประกาศ

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาส…

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคุณ Hiroshi Susaki ตัวแทนจากเทศบาลเมือง Ugo จังหวัด Akita

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ RD go Campus # 8

เมื่อวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาก…

ข่าวกิจกรรม
0
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU students Ambassador, KUSAm)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศส…

ข่าวประกาศ
0
งานเลี้ยงลำอา เพื่อเป็นการขอบคุณ Miss Li Chunli Miss Li Xuan Mr.Lei Xiangkui Miss Wu Yanzhen and Miss Chen Wei อาจารย์ชาวจีน จากสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดงานเลี้ยงลำอา ณ ห้องปทุมมา เ…