การเรียกดู:ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
0
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจ อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล หัวหน้าภาควิชาการเงินและ…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการจัดกิจกรรม / โครงการ ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง แบบทดสอบทัศนคติที่มีต่อสถาบันและความพึง ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอจัดโครงการ / กิจกรรม – ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊ก แบบฟอร์มรายงานแผนงา…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุปัน คณะศว. ร่วมกิจกรรม “ช่อนนทรี ศว. คืนถิ่นดินเกษตร ครั้งที่ 1”

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศา่สตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวน คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม “ช่อนนทรี ศว.…

ข่าวกิจกรรม
0
คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการสร้างรายวิชาการเรียนออนไลน์”

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการสร้างรายวิชาการเรียนออนไลน์” กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกิดทั…

ข่าวกิจกรรม
0
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการของเรา ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สา…

ไม่มีหมวดหมู่
0
เปิดรับสมัคร รอบ 6 (รับพิเศษ รับรอบสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2562

สำหรับน้องๆ ที่พลาดโอกาสการสมัครในการสมัครรอบที่ผ่านมา นี่เป็นโอกาสของน้องๆ แล้วค่ะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัคร รอบ 6 (รับพิเศษ รอบสุดท้าย) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2…

ไม่มีหมวดหมู่
0
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17 – 29 เมษายน 2562

ทปอ. เปิดระบบรับสมัคร TCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 (13 วัน เท่านั้นจ้าาาาา) สมัครได้ทาง www.mytcas.com ติดตามข่าวสารการสมัครสอบ TCAS แค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly…