เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
[:th]กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย[:]

[:th]การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สึรนารีเกมส์” ทีมเรือพาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ 4 เหรียญทอง จากเรือ 5 ฝีพายหญิง และ 10 ฝีพายหญิงระยะ 500 เมตร และระยะ 200 เมตร ได้ 2 เหรียญ…

ข่าวกิจกรรม
[:th]Road Show [:]

[:th]Road Show โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับ หน่วยแนะแนวและรับเข้า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสาธ…

ข่าวกิจกรรม
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC สำหรับ นิสิต และบุคลากร มก.ฉกส. สามารถสมัครสอบด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 9-206 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร9) ในเวลาราชการ สอบถาม…