แบบรับสมัครบัณฑิตอาสา​ (เฉพาะบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร)

0

แบบรับสมัครบัณฑิตอาสา (เฉพาะบัณฑิตที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร)

รายละเอียดโครงการบัณฑิตอาสา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสา โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะใหม่และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต้องเป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ระดับปริญญาตรี ใน 7 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย ช่างเทคนิค วิศวกร การบริหารการจัดการ การวางแผนการผลิต การตลาด Food Science และสาขาเกษตรศาสตร์ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 6 เดือน (1 พฤษภาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563)

สนใจสมัคร คลิก

แชร์

Powered by moviekillers.com