logobackfph

โครงการสัมมนาในหัวข้อ “วัยรุ่นอายุน้อยสร้าง “ร้อย” ให้ได้ “ล้าน” กับการลงทุน”

0

ประชาสัมพันธ์… 📢📢

ขอเชิญเรียนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ “วัยรุ่นอายุน้อยสร้าง “ร้อย” ให้ได้ “ล้าน” กับการลงทุน” ซึ่งจัดโดยนิสิตหลักสูตรวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 4 วันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องรพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง
#FIN. KU. CSC.

แชร์

Powered by moviekillers.com