logobackfph

เลื่อนกำหนด ผู้ประสงค์ขอกู้ขอ กยศ./กรอ.

0

#เลื่อนกำหนดการตามนี้นะ หากมีความประสงค์ขอกู้ขอให้รีบดำเนินการตามกาศประกาศสำหรับปี1-4 หากประสงค์เป็นรายใหม่ให้รีบดำเนินการหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธ์การกู้ค่ะในปีการศึกษา 2560
ข้อมูลโดย FB: กยศ. และกรอ.นนทรีอีสาน

แชร์

Powered by moviekillers.com