การเรียกดู:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญ อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 Teaching Leadership 2018 รุ่น 2

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
โครงการ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” 👉เง…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ประกาศ‼️ แจ้งการย้ายสถานที่ทำการ งานกิจการนิสิต

ประกาศ‼️ แจ้งการย้ายสถานที่ทำการ งานกิจการนิสิต ย้ายไปที่ อาคาร 9 👉หน่วยแนะแนวและทุนการศึกษา ณ ห้อง …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
แถลงข่าว ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3

แถลงข่าว ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก. ร่วม โครงการ The Writing Project : How to Better English หัวข้อ How to Write a Curriculum Vitae and Covering Letter

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก. ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9 th TCU International e-learning Conference 2018 “MOOCs and Beyond”

ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9 th TCU Internatio…