การเรียกดู:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ติว และทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน TOEIC

ประกาศ…. สำหรับผู้ที่สนใจ ติว และ ทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน TOEIC เปิดรับ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
โครงการสัมมนา”ล้วงลึกรู้จริง สู่เส้นทางตำรวจท่องเที่ยว”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา”ล้วงลึกรู้จริง สู่เส้นทางตำรวจท่องเที่ยว” ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 25…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล ในวันที…

ข่าวนิสิต
0
การประกวดธิดาเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

รายละเอียดและใบสมัครการประกวด ธิดาเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที…