การเรียกดู:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังสัมมนา “WEDDING PLANNER เนรมิตฝันในวันหวาน”

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังสัมมนา “WEDDING PLANNER เนรมิตฝันในวันหวาน” บรรยายประสบการณ์ด้านการจั…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
แนวทางการปฏิบัติสำหรับนิสิต มก.ฉกส. เรื่องการทดสอบด้านภาษาอังกฤษของนิสิต เฉพาะรหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 58

แนวทางการปฏิบัติสำหรับนิสิต มก.ฉกส. เรื่องการทดสอบด้านภาษาอังกฤษของนิสิต เฉพาะรหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 5…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการ “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-14.15 น.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการ “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 256…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญน้องๆ นิสิต มก.ฉกส. ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 มาทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่

#ฟรี‼️ ขอเชิญน้องๆ นิสิต มก.ฉกส. ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 มาทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่กันเถอะ🤔 …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ แรงบันดาลใจให้นิสิตนิติศาสตร์ หัวข้อ “บทบาทวิชาชีพทนายความในยุค 4.0”

🔊ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ แรงบันดาลใจให้นิสิตนิติศาสตร์ หัวข้อ “บทบาทวิชาชีพทนายความในยุค…

ข่าวนิสิต
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเรียนดี ใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเรียนดี ใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4: พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่”

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการสัม…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนิสิตทุกองค์กร นิสิต มก.ฉกส.ทุกคน ร่วมกิจกรรมไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของ “ศ.ระพี สาคริก”

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนิสิตทุกองค์กร นิสิต มก.ฉกส.ทุกคน ร่วมกิจกรรมไว้อาลัยต่อการถึ…

ข่าวประชาสัมพันธ์