ผู้เขียนnarttaya

ข่าวกิจกรรม 43645919_2003974606352300_2852091295109742592_o-1
0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งานเป…

ข่าวกิจกรรม 39282937_1924117314338030_5421232313717489664_o
0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มผลิ…