ผู้เขียนnarttaya

ข่าวกิจกรรม 24209196_914277928747877_405826130_o
0

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดกิจกรรมอบรมโค…

ข่าวกิจกรรม 24172935_1619517148131383_3981654828114844404_o
0

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉสก. ได้จัดโครงการอาหารนานาชาติ และจัดนิทร…

ข่าวประชาสัมพันธ์ 23905654_1619507248132373_961550438792959925_n
0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา”ล้วงลึกรู้จริง สู่เส้นทางตำรวจท่องเที่ยว” ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 25…

ข่าวประชาสัมพันธ์ 23844506_1617395211676910_2294351254155249163_n
0

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล ในวันที…

ข่าวกิจกรรม 23795911_1543309875705137_7585062391608647085_n
0

สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนิสิตการเ…