bannernisit2

เกี่ยวกับเรา

0

ปรัชญา ปณิธาณ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มุ่งมั่นบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านภูมิปัญญา ตลอดจนนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค

พันธกิจ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการในการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ การจัดการสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

ภารกิจ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นฝ่ายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารและประสานงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การให้บริการงานวิจัย การให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้

  1. ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นฝ่ายประสานงานและบริหารงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจประสานงานและบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งทุนอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการ การติดตามประเมินผลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  2. ด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถให้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกวิทยาเขต โดยมีการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น บริการอบรมส่งเสริมความรู้และการบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำ เป็นต้น นอกจากนี้ ภาควิชาในสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ยังสามารถให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ การบริการการเรียนการสอน การบรรยายพิเศษ การฝึกงานนิสิต การฝึกอบรมทางวิชาการ การบริการเยี่ยมชมดูงาน
  3. ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย โดยการให้บริการประสานงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ออกสู่สังคมและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางโดยสื่อรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1) การเผยแพร่โดยสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วารสารข่าว กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวารสารศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หรือหน่วยงานอื่นๆ

2) การจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต

3) การพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานพัฒนาระบบ และบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต

  1. ด้านการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีฝ่ายบริหารและธุรการ ภายใต้สำนักงานเลขานุการ โดยมีหน้าที่ในการประสานงานและบริหารจัดการงานส่วนกลาง รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานในสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในด้านการบริหารและธุรการทั่วไป งานการเงิน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานพัสดุ งานวิชาการ งานนโยบายและแผน และงานกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ ทั้งนี้ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและทุนอุดหนุนจากภายนอก กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการจะเป็นผู้ประสานงาน

 

แชร์ :

Comments are closed.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า