ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1

0

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1
สำหรับผู้ที่สมัครหลังวันที่ 17 ธันวาคม 2563 จะประกาศให้ทราบในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดนสามารถติดตามได้ทาง Facebook Page: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 082-2620652 (คุณตี้)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

แชร์

Powered by moviekillers.com