โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพกฎหมาย” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขานิติศาสตร์

0

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพกฎหมาย” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 👨‍⚖นายธิตินันต์ ธัญญสิริ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวีดสกลนคร และ 👩‍⚖นางสาวสาส์นสุรีย์ ลือสกุล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และแนวทางในการก้าวสู่วิชาชีพนักกฎหมาย

 

ทางสาขานิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างแรงบันดาลใจ และแนวคิดที่สร้างสรรค์ให้กับนิสิต ซึ่งจะก้าวไปเป็นนักกฎหมายที่ดีได้ในอนาคต

 

 

.

แชร์

Powered by moviekillers.com