ฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Learning Innovation for Social Award ผลงานการจัดทำนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมย้อมคราม จังหวัดสกลนคร Bangkok International Digital content ครั้งที่6 “BIDC 2019”

0

อาจารย์ ดร. ภูริชชญา แตปรเมศามัย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ Learning Innovation for Social Award ผลงานการจัดทำนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมย้อมคราม จังหวัดสกลนคร Bangkok International Digital content ครั้งที่6 “BIDC 2019”

ขอขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในรางวัลครั้งนี้ ขอขอบคุณจังหวัดสกลนคร, พาณิชย์จังหวัดสกลนคร, พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 80 Root ที่ร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่ดีๆๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ขอบคุณ ทีมทำงานทุกคน ที่พร้อมทำงาน เต็มที่ทุกสถานการณ์ ขอบคุณ ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.ที่สนับสนุนทุกสิ่งอย่างในการทำงาน และขอบคุณ BIDC เป็นอย่างสูง ที่กรุณามอบรางวัลเป็นกำลังใจให้บุคคลผู้ทำงานเพื่อสังคม

 

 

 

แชร์

Powered by moviekillers.com