bannernisit2

โครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนิสิตการเงินสัมมาสมาธิจิตอาสา แนะแนวหลักสูตร”

0

สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส.
ได้จัดโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนิสิตการเงินสัมมาสมาธิจิตอาสา
แนะแนวหลักสูตร” ดำเนินโครงการโดยอาจารย์กิตติมา งามวิไลกร
ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้นิสิตได้พัฒนาวัด ทำวัตรเช้า เตรียมอาหารเช้าถวายพระ ณ วัดธรรมิการาม บ้านบึงโน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการเงิน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
23755750_1543310042371787_6317838855315157790_n 23794878_1543317339037724_6799903812586612030_n 23795155_1543311485704976_998352874929677883_n 23795247_1543291319040326_8853554667378667389_n 23843103_1543316592371132_6955947069237679401_n 23843288_1543316869037771_3461602639448263511_n 23843397_1543291539040304_1703813284935639561_n 23844422_1543293495706775_811713486419453483_n 23844571_1763046920434933_9088859258084594744_n 23844886_1543293422373449_5700760734962637392_n

แชร์

Powered by moviekillers.com